Collaboration with Gerald de Jong: programmer | David Beaudry: composer | Tim Quinn: sculptor

Tecnología i temps:

Les nostres xarxes ens amplian més del que podem viure biologicament

Estructura: Tetraedra | tensigriti

Installació: espai escultural

Navegacio: La presencia fisica afecta als cosos enxarxats/enrredats

Performance: Ja feta, celular